برچسب: قصص الانبیاء

۲۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

شاید اگر از شما پرسیده شود، از میان صد و بیست و چهار هزار پیغمبری که خداوند مبعوث گردانیده است، چه تعداد از آن ها را می توانید نام ببرید، به زحمت اسامی ۵۰ پیغمبر را بتوانید برشمرید و اگر در این بین نام پیغمبرانی را ذکر گردد، تعجب می نمایید و شاید یکی از این اسامی حضرت ذوالکِفل (ع) باشد.

اطلاعات درباره ی حضرت ذوالکِفل در منابع روایی بسیار اندک می باشد،