برچسب: قمار

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

بازی قمار کثیفی که به بسته شدن نطفه مأمون انجامید
مأمون پس از دوران حکومت بی رحمانه خود و قتل اعضای خاندان نبوی در روز هفدهم رجب سال ۲۱۸ هجری قمری در اثر بیماری از پای درآمد اما مرگ او نیز مانند تولدش داستان عجیبی داشت.