برچسب: مامون

۱۸ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مام رضا (علیه السلام) در پاسخ فرمود: این سخن صحیح نیست؛ چرا که شخص دعوت کننده، همواره غیر از خود را دعوت میکند

۱۲ خرداد ۱۳۹۴
۱ دیدگاه

امام رضا (علیه السلام) در پاسخ فرمود: این سخن صحیح نیست؛ چرا که شخص دعوت کننده، همواره غیر از خود را دعوت میکند

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

بازی قمار کثیفی که به بسته شدن نطفه مأمون انجامید
مأمون پس از دوران حکومت بی رحمانه خود و قتل اعضای خاندان نبوی در روز هفدهم رجب سال ۲۱۸ هجری قمری در اثر بیماری از پای درآمد اما مرگ او نیز مانند تولدش داستان عجیبی داشت.