برچسب: مجمع البیان

۱۱ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ز رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل شده است: اگر سوره نجم را بر پوست حیوانی بنویسند و با خود داشته باشند در مقابله با هر حاکمی که با او روبرو می شود، قوت و قدرت قلبی پیدا می کند و….

۲۷ دی ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آیا ازدواج هم‌زمان با دو خواهر قبل از اسلام در ادیان دیگر جایز بوده است؟

احکام الهی از امور اعتباری هستند، امّا اعتباریات شرعی برخلاف اعتباریات فردی و شخصی که ممکن است امور وهمی و خیالی باشند

۲۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

شاید اگر از شما پرسیده شود، از میان صد و بیست و چهار هزار پیغمبری که خداوند مبعوث گردانیده است، چه تعداد از آن ها را می توانید نام ببرید، به زحمت اسامی ۵۰ پیغمبر را بتوانید برشمرید و اگر در این بین نام پیغمبرانی را ذکر گردد، تعجب می نمایید و شاید یکی از این اسامی حضرت ذوالکِفل (ع) باشد.

اطلاعات درباره ی حضرت ذوالکِفل در منابع روایی بسیار اندک می باشد،