برچسب: محراب

۲۶ دی ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آقایى به نام (سیّد حسن) مشهور به شوشتریان که از آشنایان یکى از علماى معروف قم است، هر چند وقت یک بار، یکى دو روز از تهران به قم، منزل این عالم مى آید.

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

شخصی خدمت حضرت رسول خدا(ص) آمد ،حضرت فرمود با گوسفندات چه کردی؟

عرض کرد ای رسول خدا داستان شگفت آوری برای آن هاست ،حضرت فرمود :چه قصه ای ؟عرض کرد ای رسول خدا در آن میان که به نماز ایستاده بودم ناگاه گرگی بر گوسفندان حمله کرد،به خود گفتم پروردگارا نمازم ،گوسفندانم ،شیطان بدلم افکند که ای اباذر کجایی تو؟ اگر گرگ ها بر گوسفندانت حمله کنند تو در نماز باشی ،تمام آن ها را نابود کنند و چیزی برای زندگی تو در دنیا به جا نمی ماند .