برچسب: مسواک

۰۶ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آدابى که موجب ازدیاد عقل مى شوند۱ – استعمال بوى خوش ۲ – مسواک کردن۳ – تجارت کردن۴ – مسافرت کردن

۲۱ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام صادق علیه السلام میفرمایند : سه چیزی که فراموشی را از میان می برد و حافظه را به بار می آرود :

۲۴ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام کاظم علیه السلام میفرمایند :پنج چیز درباره سر و پنج چیز هم درباره تن از سنت هاست …

۱۲ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

خیلی از اعمال هستند که به ظاهر ساده اند اما ثواب بسیاری برای آنها گفته شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
چند عمل ساده برای چند صد برابر کردن ثواب نمازها…

۲۰ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام صادق علیه السلام میفرمایند : در مسواک زدن ۱۲ فایده وجود دارد :
۱- از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) است
۲- دهان را پاکیزه میکند

۱۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) میفرمایند : سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است :

۱ – غسل جمعه

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

برای قضای حاجت ، به آبریزگاه(مستراح) برو و در آنجابه همان اندازه که قضای حاجت کنی ، بمان و آن را به درازا مکشان ، چرا که این کار درد نهفته را در پی می آورد.(۱)

۲۰ فروردین ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) میفرمایند : پنج چیز است که از سنت پیغمبران است :

۲۹ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

توشه زندگی؛
شیعیان و دوستان ما در هر حال و در هر کجا که باشند از چهار چیز نباید بى نیاز باشند…