برچسب: معده

۲۱ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی (ره) دچار بیماری معده شده بودند، پروفسور برلون را از اروپا برای جراحی ایشان آوردند،