برچسب: میوه

۱۱ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

هر کس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز کند، میوه به او زیانی نمی رساند.(مستدرک الوسائل،ج۱۶،ص۴۶۱،ح۲۰۵۴۷)