برچسب: نزاع

۲۹ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

دو رفیق با یکدیگر به سفر رفتند.در یکی از منازل، هنگام ظهر، برای صرف غذا سفره‏ای گستردند،

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

دو نفر با هم به سفر می رفتند، وقت غذا خوردن فرا رسید، یکی از آنان پنج نان و دیگری سه نان از سفره خود بیرون آوردند،