برچسب: نشست

۰۱ اسفند ۱۳۹۳
۷ دیدگاه

دومین جلسه دهیار روستای ایراج با همشهریان در حسینیه در مورخه پنجشنبه ۹۳/۱۱/۳۰ برگزار گردیدکه محور صحبتهای دهیار محترم موارد ذیل بود :

۱ -گزارش کار

۲-ارائه طرح های مربوط به تعطیلات نوروز

۳-ارائه طرح های ویژه گردشگری مربوط به تعطیلات نوروزدر صورت استقبال