برچسب: نمازجماعت

۱۷ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امر صدق و اخلاص باریک تر از مو و بر بسیارى از عاملین، مدتهاى طولانى پوشیده مانده و…

۲۳ فروردین ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اگر آنچه در زمین است انفاق کنى باز این ثوابى که از تو فوت شد را نمى توانى جبران کنى