برچسب: نگاه

۰۳ شهریور ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

یکی از موانع اصلی رسیدن به کمال انسانی برای زنان، عدم رعایت حجاب، و برای مردان رها کردن چشم در مقابل نوامیس دیگران است…