برچسب: نیت

۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نکاتی در باره ی برکت در مال امام صادق (علیه السلام) فرمود: «هر که با خانواده ی …

۲۱ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

استخاره، طلب خیر و به جویی از خداوند است؛ یعنی پیش آمدن حالتی مضطرگونه برای کسی که در انتخاب بهترین گزینه بر سر دوراهی مانده باشد.