برچسب: چشم چرانی

۱۲ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

زنا نیز انواع و اقسامی دارد. زن و مردی که نگاه همراه با شهوت در محل کار به هم می کنند، این نگاه ها زنای…

۲۵ تیر ۱۳۹۴
۲ دیدگاه

امیر مؤمنان علی ـ علیه السلام ـ برای گریز از خطر آلوده شدن و رهایی از دام شیطان هنگام رو به رو شدن با نامحرم