برچسب: کافی شاپ

۱۳ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست.
خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید: