برچسب: گناهان

۲۶ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پاک شدن از گناه به چند صورت است؛ گاهی فقط گناهان گذشته انسان پاک می شود و گاهی هم انسان

۰۹ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نیکویی‏ ها بدی‏ ها را می‏ برند روایت شده که : نماز شب همه گناهانی را که در روز انجام شده از بین می‏ برد.