برچسب: Excel

۲۱ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

هنگام استفاده های کاربر از نرم افزار Excel به دفعات از ماشین حساب ویندوز استفاده می کند که با افزودن آن به منوی استفاده را برای کاربرد راحت تر و سریع تر می کند.